TUCBS Projesi Özel Sektör ve Kamu Coğrafi Veri Temaları Standartları Bilgilendirme Ve Değerlendirme Çalıştayı Yapıldı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ve TÜBİTAK-BİLGEM işbirliğinde yürütülen Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) Projesi kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarının sahip olduğu coğrafi veri altyapısının standardizasyonunun sağlanması ve kurumların birlikte çalışabilirliğinin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla 2019 yılı içerisinde hazırlanan coğrafi veri temalarının sunulması amacıyla  “Özel Sektör ve Kamu Coğrafi Veri Temaları Standartları Bilgilendirme ve Değerlendirme Çalıştayı” düzenlenmiştir. 7 Ekim (Özel Sektör) ve 8-9 Ekim 2019 tarihlerinde gerçekleşen Çalıştay’a coğrafi veri ile ilgili özel sektör ve kamu temsilcileri, tema çalışma grubu üyeleri katılım sağlamıştır. Çalıştay’da sunulan temalara ilişkin görüş ve öneriler alınmıştır.

TUCBS projesinin gerçekleştirilmesiyle coğrafi veri kullanan kamu hizmetlerinin birlikte çalışabilirliğinin sağlanması ve başta hizmet kullanıcıları olmak üzere tüm paydaşların aktif katılımıyla oluşan ortak akıl doğrultusunda ülke kaynaklarımızın en etkin şekilde kullanılmasına katkıda bulunulması amaçlanmaktadır.

 

15/10/2019

Leave a reply