İşletim ve Bakım Rehberi

İşletim ve Bakım Rehberi ile kamu kurumlarına işletim ve bakım alanında yol göstermesi amacıyla işletim ve bakım yetkinliği altında toplanan kabiliyetler bazında tespit edilen seviyelendirilmiş sorular ile kurumların mevcut olgunluğuna yönelik referans, rol, işleyiş, iş akışı ve çıktılar ile ilgili bilgiler sunulması amaçlanmıştır. Böylece, bu kabiliyet için öncelikli yapılması veya kontrol edilmesi gereken noktalar ve bundan sonra uygulanması gereken faaliyetler sıralı bir şekilde verilmektedir. Bu sayede, bir yol haritası da sunulmaktadır. Bu anlamda bu rehber, kurumun olgunluk seviyesi artıkça sürekli kullanılabilecek bir rehber olma özelliği taşımaktadır.

Rehberin hedef kitlesi öncelikli olarak kamu kurumlarında, işletim ve bakım proje ve faaliyetlerini yürütmekle sorumlu birimlerdir. Bu birimler kurumlarda genel olarak Bilgi İşlem Daire Başkanlığı olmaktadır. Bir diğer Rehber kullanıcısı olan Özel sektör ve STK gibi d-Devlet ekosistemi paydaşları ile Rehberler üzerinden ortak bir dil oluşturulması ve bilgi alışverişi yapılması hedeflenmektedir.

 “İşletim ve Bakım” altında geçen;

  • İşletim”, her türlü uygulama, donanım, ağ, veritabanı, arşiv vb. BT ile ilgili varlığın sağlıklı bir şekilde işletilmesi ve BT hizmetlerini kullanan diğer iş alanlarına ve müşterilere sorunsuz sunum sağlamak amacıyla gerçekleştirilen operasyon ve destek çalışmalarını kapsamaktadır. Örn: Sunucu yönetimi, ağ yönetimi, veritabanı yönetimi, kimlik yönetimi, arıza yönetimi, uygulama destek.
  • Bakım” ise, BT varlıklarının devamlı olarak sağlıklı ve güvenli çalışmasını garanti etmek üzere düzenli / dönemsel olarak gerçekleştirilen çalışmalardır. Örn: Veri merkezi bakımı, sistem odası bakımı.

İşletim ve Bakım Rehberi çalışmaları sırasında, uluslararası boyutta hazırlanmış ve bu alanda kabul görmüş çeşitli standartlar ve çerçevelerden faydalanılmıştır.

Rapor Adı Tarih İçerik
İşletim ve Bakım Rehberi 2017

16/01/2017

Leave a reply