Türkiye’de e-Devlet: Genel Görünüm Raporu

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de mevcut e-Devlet politikası ve bu alanda yürütülen faaliyetler hakkında güncel bilgileri derleyerek, bu bilgiye ulusal ve uluslararası merciler tarafından erişimi kolaylaştırmaktır.

Raporda, aşağıdaki başlıklarda paylaşım kapsanmaktadır:

  • e-Devlet politikası ve yönetişim yapısı
  • Ortak altyapılar, standartlar ve uygulamalar
  • Ulusal portal (e-Devlet Kapısı)
  • Kamu bilişim yöneticiliği
  • Çevrimiçi elektronik hizmet örnekleri
  • e-Katılım
  • Açık devlet / açık veri
  • Siber güvenlik

Çalışma, uluslararası e-Devlet endeks çalışmalarının (Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Waseda Üniversitesi) yaklaşımını referans almakta olup, içerik internette açık erişimi olan kaynaklar referans alınarak TÜBİTAK-BİLGEM-YTE Dijital Dönüşüm Uzmanları tarafından hazırlanmıştır. Çalışmanın temel motivasyonu, Türkiye’de e-Devlet çalışmalarına yönelik doğru ve güncel bilgiyi Türkçe ve İngilizce olarak derleyerek erişilebilir kılmaktır. Çalışma içeriği periyodik olarak güncellenecek ve diğer kurumlar ile paylaşılacaktır. Mevcut çalışma, raporun 2. sürümüdür.

Rapor içeriği ile ilgili değerlendirmelerinizin bildirimi için epid.yte@tubitak.gov.tr adresini kullanabilirsiniz. İçerik değişiklikleri için referans alınması istenen kaynaklar ile birlikte paylaşımda bulunulması beklenmektedir.

Rapor Adı Tarih İçerik
Türkiye’de e-Devlet: Genel Görünüm Raporu 2017  

30/12/2016

Leave a reply