Portal Hakkında

Portal Hakkında

Dijital Dönüşüm portali, kamu kurumları, özel sektör, akademi ve STK gibi Dijital Devlet (d-Devlet) ekosistemi paydaşları arasında bilgi paylaşımı sağlamak amacıyla TÜBİTAK-BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE) tarafından oluşturulmuştur.  Portal ile

  • d-Devlet ekosistem paydaşları arasında bilgi alışverişinin sağlanması
  • Kamuda dijital dönüşüm ile ilgili konularda eğitim, seminer, çalıştay, odak grup toplantıları ve etkinliklerin yaygınlaştırılması
  • Kamu kurumlarında dijital dönüşüm standartlarının belirlenmesi için tüm d-Devlet ekosistem paydaşlarını bir araya getirerek çalışmalar yürütmeye olanak sağlanması
  • d-Devlet ile ilgili nitelikli insan gücü oluşturulmasına destek olunması
  • Türkiye’de başta kamu kurumlarına olmak üzere dijital dönüşüme katkıda bulunulması ve toplumsal fayda sağlanması
  • Kamuda dijital dönüşümün ülke ekonomisi içindeki önemi ve bireysel, kurumsal ve toplumsal  verimlilikteki rolü ile ilgili bilinçlendirme çalışmalarının Türkiye çapında yerleştirilip geliştirilmesine katkıda bulunabilecek çalışmaların yapılması

hedeflenmiştir.

Portalin süreklilik ve koordinasyon faaliyetleri YTE Dijital Dönüşüm Uzmanları tarafından sağlanacaktır.