2020 Yılı Rehberlik Eğitimleri Takvimi

Kurumların dijital olgunluğunun ve bilişim uzmanlarının dijital yetkinliğinin arttırılması amacıyla TÜBİTAK BİLGEM YTE tarafından Dijital Akademi çalışmaları bünyesinde çeşitli eğitim ve rehberlik faaliyetleri düzenlenmektedir.

2020 yılı içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik YTE’nin düzenleyeceği eğitim ve rehberlik hizmetlerine ilişkin takvim aşağıda yer almaktadır

Eğitim Listesi:

 • Açık Kaynak Kod Uygulamalar; Postgis, Geoserver, Qgis ile Coğrafi Bilgi Sistemleri Yönetimi
 • Flutter ile Mobil Uygulama Geliştirme
 • PostgreSQL Geliştirici 
 • PostgreSQL Veritabanı Yönetici
 • Spring
 • React
 • Yazılım Yaşam Döngüsü
 • Mikroservis ve CI/CD
 • İşletim ve Bakım
 • Veri Merkezi
 • Kablosuz Ağların Yönetimi
 • Aktif Dizin
 • İstemci Yönetimi
 • Sunucu Yönetimi
 • Uzaktan Çalışma
 • Alan Adı (Domain) Sistem Yönetimi
03/01/2020