Dijital Kabiliyet Rehber Eğitimleri ile

Dijital Kapasite Gelişimine Katkı Sağlıyoruz

BT Hizmetleri Veri Merkezi

Rehber Eğitimi Verilmiştir

Dijital Kabiliyet Rehber Eğitimleri ile

Dijital Kapasite Gelişimine Katkı Sağlıyoruz

Kamu İnternet Siteleri

Kullanılabilirlik ve Erişilebilirlik Eğitimi Gerçekleştirildi

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) Projesi

Özel Sektör ve Kamu Coğrafi Veri Temaları Standartları

Bilgilendirme Ve Değerlendirme Çalıştayı Yapıldı

BT Hizmetleri: Aktif Dizin

Rehberi Hazırlandı